Sverige står inför ett paradigmskifte bort från blockpolitiken. Nu när
Alliansen 
har blivit en hämsko för borgerlig idéutveckling är det när
mast en Kristdemokratisk plikt att hålla undan från kollektivismens
utopiska diken och nyliberalismens 
utopiska gungflyn.
http://www.ulflonnberg.se/Varldenidagdebatt130722.htm