Är det sant?
”Sedan som enda land i världen har pensionärerna i Sverige en egen skattekolumn. Givetvis med högsta skatten av alla. Nu när femte skattebidraget kommer är skillnaden gigantisk.” insändare i VLT