Av några drygt 20-åriga dataproffs fick jag veta att Haxxor (ngt som jag missat) är ett lätt hackerspråk drån 90-talet som snart blev något som fjortisar använde på skoj. Jag fick en text som de bad mig översätta. Först fick jag fick lite hjälp:

“Det är ett i sammanhanget lätt språk. Man byter bokstäver mot andra tecken till exempel, ibland siffror. Bokstaven E och e blir 3, S och s men också Z och z blir 5. A och a blir 4 (utifrån den grafiska likheten – E ses som en spegelvänd trea som då också får gälla för den gemena e-bokstaven.) U kan skrivas |_| (alltså med hjälp av två lodräta markeringar med ett understrykningsstreck emellan.”

Översttningsövning:

0wr F4th3R, wh0 0wnz h34\/3n, j00 r0x0rs! M4y 4|| 0wr b4s3 s0m3d4y
Bl0ng t0 j00! M4y j00 0wn 34rth juss |1|3 j00 0wn h34\/3n. G1v3 us
th1s d4y 0wr w4r3z, mp3z, ‘n pr0n thr0ugh a ph4t |. 4nd cut us s0m3
sl4ck wh3n w3 4ct lik3 n00b l4m3rz, juss 4s w3 g1v3 n00bz 4 l34rn1n
wh3n th3y l4m3 2 us. Pl34s3 d0n’t l3t us 0wn s0m3 p00r d00d’z b0x3n
wh3n w3’r3 t00 p1ss3d t0 th1nk 4b0ut wh4t’s r1ght 4nd wr0ng, 4nd 1f
j00 c0uld k33p th3 f3i 0ff 0wr b4ckz, w3’d ‘pr3c14t3 1t. F0r j00 0wn
4ll 0wr b0x3n 3v3r 4nd 3v3r, 4m3n!

Här är översättningen – som jag inte klarade själv 🙂

Fader vår, som är i himmelen
Helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på Jorden
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra synder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo
Ty riket är ditt,
och makten, och härligheten
i evighet
Amen