Jan Wiberg skriver idag på Sourze
En kanon för konst.