Etiketter

, ,

Stina Oscarson, chef för Radioteatern, kritiserar i dagens Svd dagens kulturpolitik. Hon är fyndig och bitvis mycket pricksäker. Nålsticket mot ett (vilket som helst?) politiskt parti som outsoursar kaffe- och bullhantering på ett politiskt möte i Almedalen (2013?) säger ngt om förutsättningarna för dagens ideela arbete och hur långt det politiska engagemanget räcker för verkliga möten med väljarkåren.

Men jag kan inte tycka synd om skådespelaren som extraknäckar som spöke på Gröna Lund. Dagens unga som springer igenom spökhuset ser säkerligen spökena som förklädda lektanter och -farbröder. Skådespelare – om de vet vad per definion vad det är – har kanske inte i tillräckligt hög grad fått chans att uppleva en mer seriös relation mellan aktrör och teaterbesökare. Det är naturligtvis en brist som jag önskar vi kan råda bot på genom en målinriktad kulturpolitik för alla.

I övrigt skriver Stina Oscarsson bra om kulturens roll och vikt i samhället. Rekommenderas läs vidare via länken: Räcker vår kultur längre än vårt försvar?