1969 köpte jag Kahn-Wiener´s ”År 200-världens utveckling under de närmaste tre decennierna” i svensk översättning, Bokbeckman AB, 372 sid. Jag var 24-år och år 2000 låg någonstans i en oöverskådlig framtid. På insidan har jag prydligt skrivit namn och telnr utan riktnummer till det fasta nätet…  Idag, 68 år, tycker jag inte att 2000 är för så särskilt länge sedan. Nu undrar jag mest hur och vilka beslutsfattare som tog intryck av boken, dessutom är det intressant att jämföra profetiorna med 2013. Och hur tog kritikerna emot denna bok?

Jag citerar ur kapitel VI Några varianter av standardvärden

I kap 1 hävdade vi att de gamla länderna kommer att förändra sig mindre (bortsett från möjliga ekonomiska och teknologiska framsteg och de direkta konsekvenserna av sådana framsteg) under den sista tredjedelen av 1900-talet än under de två första tredjedelarna. — Standardvärlden kan för dem som väntar allvarliga kriser förefalla på något sätt orimligt fri från sensationella utvecklingar och kriser – och deras bedömning kanske faktiskt kommer att visa sig vara riktig.

Varianter av standardvärden

A   Mera integrerad värld:

En relativt fredlig,  relativ välmående, relativt rustningskontrollerad värld
1   Stabilisering eller staus quo-orienterad
2   U-hjälpsorienterad

B   Mera inåtvänd värld:

Nästan lika som (A) men mindre rustningskontrollerad och inte så koordinerad
3   Med en urholkad kommunistisk rörelse
4   Med urholkad demokratisk moral och viss kommunistisk dynamik
5   Med dynamiskt Europa och/eller Japan

C   Mera oordnad värld:

6.   Med en urholkad kommunistisk rörelse
7   Med en dynamisk kommunistisk rörelse och i viss utsträckning urholkad demokratisk moral
8   Med ett dynamiskt Europa och/eller Japan

xxx