”Ingen kan ensam göra anspråk på makten” sa Fredrik Reinfeldt i en  Almedalsintervju. Som sitt trumfkort ser han i en sammanhållen Allians mot v, mp och s. Men enligt DN/Ipsos föredrar fyra av tio borgerliga väljare att partierna går till val var för sig. Väljarna är helt enkelt skeptiska mot en tydlig blockpolitik inför 2014 där partierna förhandlar ihop sig om ett gemensamt program före val­dagen. Och det gäller alla väljargrupper. Dessutom har vi de sju riksdagsparters starka uttalanden att under alla omständigheter hålla SD utan inflytande. Den linjen kommer med största sannolikhet hållas åtminstone under regeringsförhandlingarna 2014.

Under de omständigheterna är det knappast den optimala strategin att gå ut med gemensamt valmanifest inför valet 2014, det kanske t o m är kontraproduktivt.

Moderaterna underskattar att de redan genom Alliansprojektet 2006-2014 skapat ett öppnare debattklimat, större förståelse för statsfinansernas roll, mer konstruktiva krav på socialtjänsternas kvalitativa innehåll oavsett utförare och etablerat ökad insikt om behovet av uthållig avkastning från ett lönsamt näringsliv. Alliansen har helt enkelt etablerad en borgerlig kritisk massa som Sverige saknade före 2006. Ett bevis på det är socialdemokraternas svaga kritik av och vaga reformkrav på det mesta som Alliansen genomfört.

För den stora förändringen har de borgerliga småpartierna betalat ett högt pris med fallande opinionsstöd i Moderaternas skugga. Men tillsammans de fyra Allianspartierna bäddat för ett möjligt paradigmskifte 2014 bort från den förlamande blockpolitiken.

Väljarnas syn på frågor som rör social oro, hög ungdomsarbetslöshet, brister i skolsystemet, urholkat försvar mm – för att inge tala om Sveriges återhållsamma syn på EU – är skäl nog för alliansparterna att söka största möjliga väljarstöd på egna meriter. Måhända skulle moderaterna i ett sådant scenario tappa ytterligare något av sitt opinionsstöd men det skulle sannolikt uppvägas av småpartiernas framgångar. Summan av kardemumman skulle mycket väl kunna bli en borgerlig majoritetsregering.

Tiden är inne för de fyra borgerliga partiledarna att kamma hem vinsten av sin skapelse: en borgerliga kritiska massa som Sverige inte haft tidigare. Det är en potential för de borgerliga partierna som nyttjas bäst genom att lossa på Alliansens tvångströja.