Etiketter

, ,

Det handlar om värderingars, normers och idéers verkan över tid och som påverkar alla som verkar och bor i dagens öppna Sverige.

http://sourze.se/2013/06/27/dags-for-en-svensk-litterar-kanon__81568