Även ”konstruerade sommarjobb” för ungdomar ska ha största möjliga relationslikheter mellan arbetsgivare och arbetstagare som ungdomarna kommer att möta längre fram i förvävrslivet, eller med andra ord sommarjobben ska vara ”IRL” – relaterade.

Ur den synpunkten är Miljöpartiets förslag att subventionera lönekostnaden för landets 15–17-åringar med 25 procent mest relevant om och när vi ska föreslå riktade särlösningar för att generera fler tillfällighetsjobb för de yngsta.

Socialdemokraterna föreslår ett stimulansbidrag för kommuner i traditionell (s)-förkärlek för trubbiga åtgärder. LO föreslår att kommunerna (rakt av, min kommentar) ska garantera sina 17-åringar sommarjobb.

Jag såg ett citat från utredaren Tor Hatlevoll på Sveriges kommuner och landsting: ”Vuxenvärlden innebär ju att man själv måste söka jobb. Om man garanterar alla ett jobb så minskar ju det incitamentet.” En bra illustration på att partiernas i budgetförslag avdelade pengar för ungdomars sommarjobb bör kanaliseras på ett sätt som optimalt efterliknar de generella arbetsmarknadsvillkoren.

Jag ser det som fullt möjligt att engagera små och stora företag runt om i landet för att ge 15 – 17 åringar de första arbetslivserfareheterna genom sommarjobb genom att arbetsgivarna exempelvis får 75 % subvention på lönekostnaderna under högst 3 månader per person. Detta ska då inte gällande löpande utan sjösättas som ett till två-årigt försöksprojekt. Frågor på det?

xxx