”Alliansens arbetslinje numera är såpass försvagat att de rödgröna inte räds dissonansen i att MP pläderar för friår. — För Alliansen kan denna bekymmerslösa inställning hos motståndarna mycket väl vara ett dåligt omen.”
Min kommentar: Alla partier har uttryckt sådana starka försäkringar att vi nog kan vara lugna för att SD hålls utanför inflytande även efter 2014 – oavsett valutgången. Det bra. Men vilken strategi utformar alliansens småpartier för sitt politiska berättigande som idéburna visionärer och samhällsbyggare i en föränderlig välfärdsstat? Någon som kan skicka länkar med tanakr och svar på detta?
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/miljopartiet-som-jartecken-for-alliansen_8172202.svd