SvD-ledaren: Skoldebatten lider av för snäva perspektiv

Studien visar att framgångsrika skolor kännetecknas av att lärare och rektorer har höga förväntningar på elever och signalerar vad som förväntas av dem – både i klassrummet och socialt. Ledarskapet från lärare är tydligt, det kollegiala samarbetet lärare emellan är välfungerande och skolans ledning är målinriktad. Alla drar åt samma håll, fokus ligger på elevernas skolresultat och utveckling och skolorna har starka identiteter.

https://www.svd.se/skoldebatten-lider-av-for-snava-perspektiv

SvD: Anders Q Björkman om generationsbarriärer

”För ålder, eller vilken generation man tillhör, är den faktor som har störst betydelse för skillnader i medieanvändningen, konstaterade Nordicom på Göteborgs universitet i sin rapport ”Mediebarometern 2019. Tema generationer”.

Av den och den senaste Mediebarometern kan man bland annat utläsa följande: Youtube, strömmad musik, Instagram, Snapchat och Tiktok är stora medier i de yngre åldersgrupperna; poddradio är populärt främst i de mellersta ålderskategorierna; FM-radio, tablå-tv, tryckt morgontidning och Facebook är stora bland de äldre.”

https://www.svd.se/90-talisterna-ar-vara-framtida-boomers

Verklighetens många gäster

Vitklöver i gräsmattan som då och då måste klippas. Foto:Uf Lönnberg

Pär Lagerkvist skrev: En gång ska du vara en av dem som levat för längesen. Dikten finns i hans diktsamling Aftonland.

Vår medellivslängd är under snabb och drastisk utveckling. Det blir också allt större spann mellan olika kategorier: låg- och högutbildade, vilken landsände han eller hon är född och verkar i, den individuella livsstilen.

Uppdatering i dagens SvD Medellivslängd drar ifrån för högutbildade

”Medellivslängden under den senaste tioårsperioden, 2011–2020, var 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män. Jämfört med perioden 2001–2010 har medellivslängden ökat med 1,2 år för kvinnor och med 1,9 år för män. Det visar Statistiska centralbyråns rapport om livslängden i Sverige år 2011 till år 2020.

Glapp mellan det upplevda och det faktiska

Allt går inte att mäta. Foto Ulf Lönnberg

Nu på morgonen visar termometern 40 grader.

Men det är inte självklart hur varmt det ska kännas när jag går utanför dörren, ner på gatan eller bort till torgets skuggsida.

Inte heller självklart alla gånger vad som är ett upplevt eller faktiskt hot, en upplevd eller faktisk förmån, orättvisa eller säkerhet.

Självsäkra observatörer har sällan rätt.