Sidan uppdateras inför lansering av ny inriktning

16 juni 2021

Hej, Vid årsskiftet 2019/20 lämnade jag mina politiska uppdrag. Med åldern börjar orken min tryta och det kändes rätt att sluta i god tid före valet 2022.

Detta, plus det dryga pandemiåret, har under hand gett nya perspektiv.

Temat blir att spegla ”Idag, igår, imorgon – vardagar, traditioner, förväntningar – just nu i 76-års perspektiv”. Det kommer att följas upp med 77-års, 78-års – osv – samhällsintryck och skeenden i och utanför politiken.

Projektet

Svensk Religionspolitisk Debatt kör jag vidare.

/Ulf Lönnberg

ulflonnberg@aol.com

070-5680119

Tidningen Dagen idag ”Förslag: Alla samfund ska ha en ’ansvarig förkunnare’

Dagen

Av Jacob Zetterman

REPORTER 

Nyheter

Med en 100-sidig skrift vill näringslivslobbyisten Ulf Lönnberg få upp religionens roll i politiken och föreslår en rad stora förändringar. Det genomgripande temat är att helt klippa banden mellan stat och trossamfund, samt att politiken bör vila på en västerländsk judisk-kristen grund som motar bort inflytande från politisk islam.

Drastiska förändringar

33 religionspolitiska reformer presenteras i Ulf Lönnbergs bok. Om de antogs rakt av skulle det innebära drastiska förändringar för trossamfund i Sverige.

Varför har du skrivit boken?

– För att vi behöver en religionspolitisk debatt i Sverige, på samma sätt som vi har en kulturpolitisk debatt, svarar Ulf Lönnberg.

Han säger att religion tyvärr hamnat i skymundan och politiker nöjer sig oftast med att säga att de värnar religionsfriheten, utan att närmare precisera vad de menar.

– Men nu möts religioner på ett helt annat sätt än tidigare och det är starkare och extremare yttringar från olika håll, därför måste de här frågorna tas upp till diskussion.

Ett av dina förslag är att varje trossamfund ska ha en ansvarig förkunnare, varför?

– För att det måste finnas ett bredare ansvar för vad som sägs i en religiös talarstol, säger Ulf Lönnberg.

Förslaget liknar det som finns i tidningsbranschen där en ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig för det som publiceras. Vid lagbrott är det inte reportern utan den ansvariga utgivaren som hålls ansvarig. Här skulle det vara en samfundsledare som måste ta ansvar för vad enskilda predikanter gör sig skyliga till och på så sätt hålla ordning i ledet. Tanken bakom förslaget med en ansvarig förkunnare är att det ska minska extremism.

Inget är heligt

När Ulf Lönnberg i övrigt blickar ut över dagens regelverk verkar inget vara heligt. Bland de 33 förslagen som finns i hans bok finns förbud mot böneutrop och slöjor. För att kapa banden mellan kyrka och stat måste Lagen om Svenska kyrkan tas bort, bidragen till trossamfunden dras in, civil vigselrätt införas och Skatteverket ska inte längre hjälpa samfunden att dra in kyrkoavgift.

Den röda tråden är en sekulär stat där trossamfunden har full autonomi, allt vilande på en lagstiftning byggd på den västerländska judisk-kristna traditionen.

Varför en särställning för denna tradition?

– För att den har tjänat oss väl, samt att det finns en grundläggande skillnad i muslimska länder där Koranen är grunden för rättsordningen, säger Ulf Lönnberg som inte sticker under stol med att flera av hans förslag handlar om att mota bort politisk islam.

Sekulärt som Frankrike

– Frankrike är ett bra exempel på där man har religionsfrihet med väldigt starka sekulära förtecken. Staten ska försvara religionsfrihetens rättigheter och begränsningar, men innehållet i de religiösa samfunden ska inte staten syssla med.

Utan religionsfrihet ingen demokrati skriver du i din bok. Vad menar du med det?

– Att det inte finns någon öppen diskussion i länder som saknar religionsfrihet, som i Kina eller de islamiska teokratierna Saudiarabien och Iran. I islam är det exempelvis förbjudet att ifrågasätta rättsordningen som finns i Koranen och därmed blir det låst för en demokratisk debatt. Jag vill stå upp och försvara det västerländska synsättet.

Folkbildningsrådet under lupp, det behövs

Johan Westerholm, Chefredaktör och grundare av Ledarsidorna . se som i flera års tid försökt få ut handlingar om Folkbildningsrådet och Ibn Rushd:

”Folkbildningsrådet, som varit normgivande för denna reform har byggt sin verksamstyrning på egenkontroll utan insyn. Som resultat av denna styrmodell har Statskontoret uttryckt sig i skarpa ordalag om bristerna i kontroll i sin senaste granskning av Folkbildningsrådets verksamhet.”

https://www.expressen.se/debatt/ibn-rushd-ar-bara-toppen-pa-ett-isberg/